Dụng cụ thủy tinh Trung Quốc

CHAI TRUNG TÍNH NÂU , TRUNG QUỐC , 500ML

CHAI TRUNG TÍNH NÂU , TRUNG QUỐC , 500ML

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CỐI CHÀY THỦY TINH , Bomex , Trung Quốc

CỐI CHÀY THỦY TINH , Bomex , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ỐNG LY TÂM 1.5ML , EPPENDORF 1.5 ML ,

ỐNG LY TÂM 1.5ML , EPPENDORF 1.5 ML ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bình cầu 3 cổ , Trung Quốc

Bình cầu 3 cổ , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BÌNH BẦU NUÔI CẤY MÔ

BÌNH BẦU NUÔI CẤY MÔ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ỐNG NHỎ GIỌT THỦY TINH

ỐNG NHỎ GIỌT THỦY TINH

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ỐNG ĐONG HÌNH PHỄU

ỐNG ĐONG HÌNH PHỄU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buret 10ml

Buret 10ml

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Pipet thẳng 1ml , 2ml  , 5ml , 10ml  , 20ml ,  25ml  , 50 ml Trung Quốc

Pipet thẳng 1ml , 2ml , 5ml , 10ml , 20ml , 25ml , 50 ml Trung Quốc

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ