HÓA CHẤT ALADDIN - TRUNG QUỐC

3-Indole butyric acid Cas 133-32-4 I108273-100g ALADDIN - TRUNG QUỐC.

3-Indole butyric acid Cas 133-32-4 I108273-100g ALADDIN - TRUNG QUỐC.

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromoacetic acid Cas 75-08-3 B108523-100g ALADDIN - TRUNG QUỐC.

Bromoacetic acid Cas 75-08-3 B108523-100g ALADDIN - TRUNG QUỐC.

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
3-Indolybutyric acid, IBA, Aladdin, Lọ 100g, Cas 133-32-4

3-Indolybutyric acid, IBA, Aladdin, Lọ 100g, Cas 133-32-4

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ