HÓA CHẤT BDH - ANH QUỐC

BROMOCRESOL GREEN , BDH , ANH QUỐC , ENGLAND , BRITAIN

BROMOCRESOL GREEN , BDH , ANH QUỐC , ENGLAND , BRITAIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CADMIUM ACETATE , CD(CH3COO)2 , CADIMI AXETAT , BDH , ANH , ENGLAND

CADMIUM ACETATE , CD(CH3COO)2 , CADIMI AXETAT , BDH , ANH , ENGLAND

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM BROMATE , NABRO3 , NATRI BROMAT , BDH , ANH QUỐC

SODIUM BROMATE , NABRO3 , NATRI BROMAT , BDH , ANH QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Arsenic trioxide , As2O3 , Asen oxit , Anh Quốc , England

Arsenic trioxide , As2O3 , Asen oxit , Anh Quốc , England

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Malic acid , BDH , Anh Quốc , England

Malic acid , BDH , Anh Quốc , England

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SELEN OXIT , SELENIUM DIOXIDE , SEO2 , BDH , ANH ,7446-08-4

SELEN OXIT , SELENIUM DIOXIDE , SEO2 , BDH , ANH ,7446-08-4

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
1304-76-3 , Bismuth oxide , Bi2O3 , BDH , ANH

1304-76-3 , Bismuth oxide , Bi2O3 , BDH , ANH

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SELENIUM POWDER , SELEN BỘT , SE , BDH , ANH

SELENIUM POWDER , SELEN BỘT , SE , BDH , ANH

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BARIUM PERCHLORATE , BACLO4 , BDH , ANH

BARIUM PERCHLORATE , BACLO4 , BDH , ANH

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
C12H12N2OS2 - Rhodanine - 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine ,

C12H12N2OS2 - Rhodanine - 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Mercury Bromide ,Thủy ngân Bromua ,HGBR2 , BDH , ANH

Mercury Bromide ,Thủy ngân Bromua ,HGBR2 , BDH , ANH

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MERCURY THIOCYANATE , HG(SCN)2 , BDH , ANH

MERCURY THIOCYANATE , HG(SCN)2 , BDH , ANH

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dimethylglyoxime , BDH , Anh Quốc

Dimethylglyoxime , BDH , Anh Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Glutamic acid 250g BDH

Glutamic acid 250g BDH

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tantalum Metal  CTHH: Ta  CAS No. 7440-25-7  Xuất xứ: BDH  Đóng gói: 10g

Tantalum Metal CTHH: Ta CAS No. 7440-25-7 Xuất xứ: BDH Đóng gói: 10g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ