HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP

Vaselin , ĐỨC

Vaselin , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NƯỚC JAVEN

NƯỚC JAVEN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Methanol , CH3OH , cồn công nghiệp

Methanol , CH3OH , cồn công nghiệp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM GLUCONATE ,C6H11O7NA , KANTO , JAPAN

SODIUM GLUCONATE ,C6H11O7NA , KANTO , JAPAN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PVP K30 , Polyvinylpyrrolidone K30 , Nguyên liệu dược phẩm , USP 39

PVP K30 , Polyvinylpyrrolidone K30 , Nguyên liệu dược phẩm , USP 39

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ETHEPHON  , 2.5% , 40 %

ETHEPHON , 2.5% , 40 %

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chloramin B  , Tiệp

Chloramin B , Tiệp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chloramine B ,Trung Quốc

Chloramine B ,Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chlorine dạng viên , Trung Quốc , Nhật Bản

Chlorine dạng viên , Trung Quốc , Nhật Bản

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
XANTHAN GUM , PHỤ GIA TẠO GEL ĐẶC , Food Grade

XANTHAN GUM , PHỤ GIA TẠO GEL ĐẶC , Food Grade

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BẠC NITRATE , AGNO3 ,SILVER NITRATE , Trung Quốc

BẠC NITRATE , AGNO3 ,SILVER NITRATE , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NGUYÊN LIỆU HOÁ CHẤT XI MẠ NANO

NGUYÊN LIỆU HOÁ CHẤT XI MẠ NANO

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Natri Benzoate , Sodium Benzoate , Trung Quốc

Natri Benzoate , Sodium Benzoate , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nhũ nhôm, Nhôm bột, Alumium Powder

Nhũ nhôm, Nhôm bột, Alumium Powder

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Suphur , S , Lưu Huỳnh

Suphur , S , Lưu Huỳnh

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ