HÓA CHẤT HIMEDIA ẤN ĐỘ

MALT EXTRACT , CAO MẠCH NHA , TITAN , ẤN ĐỘ , INDIA

MALT EXTRACT , CAO MẠCH NHA , TITAN , ẤN ĐỘ , INDIA

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 Sodium Fluoride, NaF, Ấn Độ, Lobachemie, India

Sodium Fluoride, NaF, Ấn Độ, Lobachemie, India

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetamide , Himedia , Ấn độ

Acetamide , Himedia , Ấn độ

Model: Acetamide
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thymolphthalein , C28H30O4 , Ấn Độ

Thymolphthalein , C28H30O4 , Ấn Độ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali Nitrate , Potassium Nitrate , KNO3 , Ấn Độ ,

Kali Nitrate , Potassium Nitrate , KNO3 , Ấn Độ ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium Azide , NaN3 , ẤN ĐỘ

Sodium Azide , NaN3 , ẤN ĐỘ

Model:
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CAO NẤM MEN , YEAST EXTRACT POWDER , HIMEDIA ,Ấn Độ

CAO NẤM MEN , YEAST EXTRACT POWDER , HIMEDIA ,Ấn Độ

Model: RM668-500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Folic acid

Folic acid

Model: Folic acid
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Barbituric acid , For Molecular Biology,  Himedia , Ấn Độ

Barbituric acid , For Molecular Biology, Himedia , Ấn Độ

Model: MB117-100G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium Azide , NaN3 , Himedia , Ấn Độ

Sodium Azide , NaN3 , Himedia , Ấn Độ

Model: GRM123-100G , 500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium dichloroisocyanurate , Himedia , Ấn Độ

Sodium dichloroisocyanurate , Himedia , Ấn Độ

Model: RM2112-500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium nitroprusside , C5FeN6Na2O.2H2O , Himedia , Ấn Độ

Sodium nitroprusside , C5FeN6Na2O.2H2O , Himedia , Ấn Độ

Model: GRM987-100G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Indole-3-acetic acid , IAA , Himedia , Ấn Độ

Indole-3-acetic acid , IAA , Himedia , Ấn Độ

Model: PCT0803-5G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Gibberellic acid , GA3 , Himedia , Ấn Độ

Gibberellic acid , GA3 , Himedia , Ấn Độ

Model: PCT0830-1G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium fluoride , KF , Himedia , Ấn Độ

Potassium fluoride , KF , Himedia , Ấn Độ

Model: GRM1079-500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ