HÓA CHẤT KANTO - NHẬT BẢN

CARBON DISULFIDE , KANTO , JAPAN CS2

CARBON DISULFIDE , KANTO , JAPAN CS2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM HYPOCHLORIDE , NAOCL , NACLO , JAVEN , WAKO

SODIUM HYPOCHLORIDE , NAOCL , NACLO , JAVEN , WAKO

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM HYPOCHLORIDE , NAOCL, JAVEN , KANTO

SODIUM HYPOCHLORIDE , NAOCL, JAVEN , KANTO

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Natri diphenyl amin-P-Sulfonate, Kanto, Nhật Bản

Natri diphenyl amin-P-Sulfonate, Kanto, Nhật Bản

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM GLUCONATE ,C6H11O7NA , KANTO , JAPAN

SODIUM GLUCONATE ,C6H11O7NA , KANTO , JAPAN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 NiCO3, Niken Cacbonat, Kanto, Nhật Bản

NiCO3, Niken Cacbonat, Kanto, Nhật Bản

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bột Silicagel pha thuận đảo , Nhật Bản

Bột Silicagel pha thuận đảo , Nhật Bản

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium Borohydride , NaBH4 , Kanto

Sodium Borohydride , NaBH4 , Kanto

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NHẬT

NHẬT

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Iron (III) chloride colorimetric stock solution , KANTO , JAPAN , NHẬT BẢN

Iron (III) chloride colorimetric stock solution , KANTO , JAPAN , NHẬT BẢN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nonanoyl Chloride , C9H17ClO , TCI , Nhật

Nonanoyl Chloride , C9H17ClO , TCI , Nhật

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống phát hiện nhanh khí ,  Formaldehyde Gastec , Japan , Nhật Bản

Ống phát hiện nhanh khí , Formaldehyde Gastec , Japan , Nhật Bản

Model: ống phát hiện nhanh
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Copper(II) sulfate colorimetric 100mL Kanto

Copper(II) sulfate colorimetric 100mL Kanto

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Hóa chất Cobalt(II) chloride colorimetric stock solution (100ml/chai)

Hóa chất Cobalt(II) chloride colorimetric stock solution (100ml/chai)

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ