HÓA CHẤT MERCK - ĐỨC

Vaselin , ĐỨC

Vaselin , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BẠC NITRATE , SILVER NITRATE , AGNO3 , MECK

BẠC NITRATE , SILVER NITRATE , AGNO3 , MECK

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromine Liquid , Br2 , ABCR , Germany , Đức , 7726-95-6

Bromine Liquid , Br2 , ABCR , Germany , Đức , 7726-95-6

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chuẩn Fe 1000ppm , Iron standard solution , Merck

Chuẩn Fe 1000ppm , Iron standard solution , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chuẩn Cu 1000ppm , Copper standard solution , Merck

Chuẩn Cu 1000ppm , Copper standard solution , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Myo-Inositol , Inositol , C6H12O6 , Merck

Myo-Inositol , Inositol , C6H12O6 , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CHLOROFORM , CHCL3 , MERCK

CHLOROFORM , CHCL3 , MERCK

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromocresol green , 76-60-8 , Merck

Bromocresol green , 76-60-8 , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
METHYL RED , MERCK , ĐỨC ,

METHYL RED , MERCK , ĐỨC ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium standard solution , dung dịch chuẩn Kali , Merck

Potassium standard solution , dung dịch chuẩn Kali , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PAN , chi thi , indicator , 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol , ABCR, Đức

PAN , chi thi , indicator , 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol , ABCR, Đức

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MERCURY SULFATE , THỦY NGÂN SUNPHAT , HGSO4 , ĐỨC

MERCURY SULFATE , THỦY NGÂN SUNPHAT , HGSO4 , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bột Silicagel pha thuận cỡ nhỏ , Merck

Bột Silicagel pha thuận cỡ nhỏ , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bột Silicagel pha thuận cỡ to , Merck

Bột Silicagel pha thuận cỡ to , Merck

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM STANDARD SOLUTION , Merck , Đức

SODIUM STANDARD SOLUTION , Merck , Đức

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ