HÓA CHẤT MỸ PHẨM

Salicylic acid , C7H6O3 , XILONG

Salicylic acid , C7H6O3 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Vaselin , ĐỨC

Vaselin , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Resorcinol , C6H6O2 , XILONG

Resorcinol , C6H6O2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
HYDROQUINONE , C6H6O2 , XILONG

HYDROQUINONE , C6H6O2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Lactic acid , Xilong

Lactic acid , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Danh sách hóa chất Mỹ phẩm

Danh sách hóa chất Mỹ phẩm

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ibuprofen - Trị mụn trứng cá

Ibuprofen - Trị mụn trứng cá

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Vitamin A ; B1 ; B2 ; B3 ; B5 ; B6 ; B12 ; C ; E

Vitamin A ; B1 ; B2 ; B3 ; B5 ; B6 ; B12 ; C ; E

Model: vitamin
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Trichloroacetic acid, TCA, mỹ phẩm, trị sẹo, trị sùi mào gà, mụn cóc

Trichloroacetic acid, TCA, mỹ phẩm, trị sẹo, trị sùi mào gà, mụn cóc

Model: LH-0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ