HOÁ CHẤT PROLABO - PHÁP

Chloroform , CHCl3 , Prolabo , Pháp

Chloroform , CHCl3 , Prolabo , Pháp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Methyl ethyl ketone , MEK , 2-Butanone , Prolabo , Pháp , VWR , France

Methyl ethyl ketone , MEK , 2-Butanone , Prolabo , Pháp , VWR , France

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
XYLENE ,PROLABO, C6H4(CH3)2 ,  VWR , Prolabo , PHÁP , 1330-20-7

XYLENE ,PROLABO, C6H4(CH3)2 , VWR , Prolabo , PHÁP , 1330-20-7

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phenol , Prolabo , Pháp , 108-95-2

Phenol , Prolabo , Pháp , 108-95-2

Model:
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ETHANOL 96% , CH3CH2OH , PROLABO, VWR , PHÁP

ETHANOL 96% , CH3CH2OH , PROLABO, VWR , PHÁP

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetic anhydride , (CH3COO)2O , Prolabo, VWR , Pháp

Acetic anhydride , (CH3COO)2O , Prolabo, VWR , Pháp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer solution pH 10 , Prolab , Pháp

Buffer solution pH 10 , Prolab , Pháp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bạc Nitrat , AgNO3 , Prolabo , Pháp

Bạc Nitrat , AgNO3 , Prolabo , Pháp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dung dịch chuẩn KMnO4 0.1N , 0.02 mol/L , Potassium permanganate solution

Dung dịch chuẩn KMnO4 0.1N , 0.02 mol/L , Potassium permanganate solution

Model: KMnO4 0.1N = 0.02 mo
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Di-amonium oxalate Prolabo - Pháp 500g/chai

Di-amonium oxalate Prolabo - Pháp 500g/chai

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ethanol 96% - Chai 2.5 Lít - Prolabo

Ethanol 96% - Chai 2.5 Lít - Prolabo

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tỷ Trọng Kế  1.2-1.3 Alla - Pháp

Tỷ Trọng Kế 1.2-1.3 Alla - Pháp

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
H2SO4 Prolabo 1L - Sulfuric acid

H2SO4 Prolabo 1L - Sulfuric acid

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 Acetonitrile  HPLC  CH3CN	Prolabo 4 Lít

Acetonitrile HPLC CH3CN Prolabo 4 Lít

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ