HÓA CHẤT SCHARLAU - TÂY BAN NHA

DIETHYLAMINE , SCHARLAU

DIETHYLAMINE , SCHARLAU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Trifloacetic acid , TFA , SCHARLAU , TÂY BAN NHA

Trifloacetic acid , TFA , SCHARLAU , TÂY BAN NHA

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium antimony (III) tartrate trihydrate

Potassium antimony (III) tartrate trihydrate

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Methylene blue PROLABO - PHÁP

Methylene blue PROLABO - PHÁP

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium borohydride  CTHH: NaBH4  CAS No. 16940-66-2  Xuất xứ: Scharlau , 100g

Sodium borohydride CTHH: NaBH4 CAS No. 16940-66-2 Xuất xứ: Scharlau , 100g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ