HÓA CHẤT SIGMA-ALDRICH MỸ

Albumin , Biomedicals , Mỹ

Albumin , Biomedicals , Mỹ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
LEAD CHLORIDE , CHÌ CLORUA , PBCL2 , SIGMA , MỸ ,7758-95-4

LEAD CHLORIDE , CHÌ CLORUA , PBCL2 , SIGMA , MỸ ,7758-95-4

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PICRIC ACID - 2,4,6-TRINITROPHENOL , MỸ

PICRIC ACID - 2,4,6-TRINITROPHENOL , MỸ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ethylenediamine ,  NH2CH2CH2NH2 , Sigma Aldrich , Mỹ

Ethylenediamine , NH2CH2CH2NH2 , Sigma Aldrich , Mỹ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
L(-)-Trytophan C11H12N2O2 CAS 73-22-3 K248-25g , AK Sci - Mỹ

L(-)-Trytophan C11H12N2O2 CAS 73-22-3 K248-25g , AK Sci - Mỹ

Model: K248
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Olive Oil, dầu oliu

Olive Oil, dầu oliu

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ