HÓA CHẤT SIGMA-ALDRICH MỸ

  Potassium hexachloroplatinate(IV) ,: K2PtCl6 CAS No. 16921-30-5 ,Sigma , 5g

Potassium hexachloroplatinate(IV) ,: K2PtCl6 CAS No. 16921-30-5 ,Sigma , 5g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium dichloroisocyanurate 96% CTHH: C3Cl2N3NaO3 CAS No. 2893-78-9, Sigma ,25g

Sodium dichloroisocyanurate 96% CTHH: C3Cl2N3NaO3 CAS No. 2893-78-9, Sigma ,25g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kaolin Synonym, Al2Si2O5(OH)4 CAS No. 1332-58-7 Xuất xứ: Sigma , 1Kg

Kaolin Synonym, Al2Si2O5(OH)4 CAS No. 1332-58-7 Xuất xứ: Sigma , 1Kg

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kaolin, Sigma Mã sản phẩm K7375-1KG,mỹ

Kaolin, Sigma Mã sản phẩm K7375-1KG,mỹ

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tetramethylammonium bisulfate,(CH3)4N(HSO4) CAS No. 80526-82-5 , Sigma , 10g

Tetramethylammonium bisulfate,(CH3)4N(HSO4) CAS No. 80526-82-5 , Sigma , 10g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Soda lime CAS: 8006-28-8 Xuất xứ: Sigma Mã hàng: 72073-1KG Đóng gói: 1Kg

Soda lime CAS: 8006-28-8 Xuất xứ: Sigma Mã hàng: 72073-1KG Đóng gói: 1Kg

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Mercury(II) thiocyanate Hg(SCN)2 CAS No. 592-85-8 Xuất xứ: Sigma ,25g

Mercury(II) thiocyanate Hg(SCN)2 CAS No. 592-85-8 Xuất xứ: Sigma ,25g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chloroplatinic acid hydrate,H2PtCl6.xH2O CAS No. 26023-84-7,Sigma , 250mg

Chloroplatinic acid hydrate,H2PtCl6.xH2O CAS No. 26023-84-7,Sigma , 250mg

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Benzoic anhydride ≥95% CTHH: (C6H5CO)2O CAS No. 93-97-0 ,Sigma ,500g

Benzoic anhydride ≥95% CTHH: (C6H5CO)2O CAS No. 93-97-0 ,Sigma ,500g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dung dịch chuẩn Sulfide 10mg/mL (10000mg/L), MSI-Mỹ ,1,5mL

Dung dịch chuẩn Sulfide 10mg/mL (10000mg/L), MSI-Mỹ ,1,5mL

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ