Hóa chất tẩy rửa

Methanol , CH3OH , cồn công nghiệp

Methanol , CH3OH , cồn công nghiệp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium hypochloride , Javen , Nước tẩy JAVEN  , NaOCl  , Việt Nam

Sodium hypochloride , Javen , Nước tẩy JAVEN , NaOCl , Việt Nam

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Clorin , Chlorine  , 70% , Aquafit  , Ấn Độ , Thùng 45kg

Clorin , Chlorine , 70% , Aquafit , Ấn Độ , Thùng 45kg

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Natricacbonat Na2CO3 , 99.2%

Natricacbonat Na2CO3 , 99.2%

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ethanol tẩy rửa 90%

Ethanol tẩy rửa 90%

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ethanol tẩy rửa, đốt 96%

Ethanol tẩy rửa, đốt 96%

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ