HÓA CHẤT TINH KHIẾT VIỆT NAM

Nước cất 1 lần , Việt Nam

Nước cất 1 lần , Việt Nam

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nước cất 2 lần , Việt Nam

Nước cất 2 lần , Việt Nam

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
KMnO4 , Potassium Permanganate , Kali pemanganat , Thuốc tím

KMnO4 , Potassium Permanganate , Kali pemanganat , Thuốc tím

Model: KMnO4 VN
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Agar 500g/túi

Agar 500g/túi

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cồn thực phẩm 96 CHAI 1 LÍT

Cồn thực phẩm 96 CHAI 1 LÍT

Model:
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
KMnO4 Potassium Pemanganat - 500g

KMnO4 Potassium Pemanganat - 500g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ethanol - Đức Giang - Chai 1L - C2H5OH

Ethanol - Đức Giang - Chai 1L - C2H5OH

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N-K2Cr2O7 - 0.1N CEMACO

Ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N-K2Cr2O7 - 0.1N CEMACO

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn Na2CO3 - 0.1N Việt Nam

Ống chuẩn Na2CO3 - 0.1N Việt Nam

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn Na2S2O3 0.1N Việt Nam

Ống chuẩn Na2S2O3 0.1N Việt Nam

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn Oxalic Acid 0.1N Việt Nam (Cemaco)

Ống chuẩn Oxalic Acid 0.1N Việt Nam (Cemaco)

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn KMnO4 0.1N Việt Nam (Cemaco)

Ống chuẩn KMnO4 0.1N Việt Nam (Cemaco)

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn HCl 0.1N Việt Nam

Ống chuẩn HCl 0.1N Việt Nam

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn NaOH 0.1N Việt Nam (Cemaco

Ống chuẩn NaOH 0.1N Việt Nam (Cemaco

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống chuẩn EDTA 0.1N Việt Nam

Ống chuẩn EDTA 0.1N Việt Nam

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ