HÓA CHẤT TRUNG QUỐC HIẾM

Đinh sắt - Fe 500g

Đinh sắt - Fe 500g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Beta-Carotene 7235-40-7 , Beta-Carotene , 250mg

Beta-Carotene 7235-40-7 , Beta-Carotene , 250mg

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phytic acid sodium salt hydrate, Lọ 100g, Cas 14306-25-3

Phytic acid sodium salt hydrate, Lọ 100g, Cas 14306-25-3

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl ,DPPH, 1g/lọ

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl ,DPPH, 1g/lọ

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cesium chloride, CsCl, 7647-17-8

Cesium chloride, CsCl, 7647-17-8

Model: Cesium chloride, CsC
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PEG 400 , Polyethylene glycol 400 , TRUNG QUỐC

PEG 400 , Polyethylene glycol 400 , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali hexacloroplatinat , Potassium hexachloroplatinate , K2PtCl6

Kali hexacloroplatinat , Potassium hexachloroplatinate , K2PtCl6

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Azelaic acid

Azelaic acid

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dimethylsulfate Dimethyl sulfate chai 500ml 99%

Dimethylsulfate Dimethyl sulfate chai 500ml 99%

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chất đuổi muỗi, DEET, N,N-Diethyl-m-Toluamide, chai 500ml

Chất đuổi muỗi, DEET, N,N-Diethyl-m-Toluamide, chai 500ml

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chlorine - lọ 500g

Chlorine - lọ 500g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Li2CO3 , Lithium carbonate , Liti cacbonat , Lo 500g

Li2CO3 , Lithium carbonate , Liti cacbonat , Lo 500g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tin (II) sulfate, Thiếc(II) sunphat , SnSO4 TQ 100G

Tin (II) sulfate, Thiếc(II) sunphat , SnSO4 TQ 100G

Model:
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Diethylcarbamoyl chloride chai 100g

Diethylcarbamoyl chloride chai 100g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Gibberellic acid (GA3) 25g Biobasic

Gibberellic acid (GA3) 25g Biobasic

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ