HÓA CHẤT TRUNG QUỐC HIẾM

Cesium chloride, CsCl, 7647-17-8

Cesium chloride, CsCl, 7647-17-8

Model: Cesium chloride, CsC
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PEG 400 , Polyethylene glycol 400 , TRUNG QUỐC

PEG 400 , Polyethylene glycol 400 , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali hexacloroplatinat , Potassium hexachloroplatinate , K2PtCl6

Kali hexacloroplatinat , Potassium hexachloroplatinate , K2PtCl6

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Gallium metal , Gali kim loại

Gallium metal , Gali kim loại

Model: Gali
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ