Hóa chất và nguyên liệu cho Phân bón

ETHEPHON  , 2.5% , 40 %

ETHEPHON , 2.5% , 40 %

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Suphur , S , Lưu Huỳnh

Suphur , S , Lưu Huỳnh

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
kclo3 ,Kali Chlorate ,Potassium Chlorate

kclo3 ,Kali Chlorate ,Potassium Chlorate

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NANO3 , natri nitrate , HÀN QUỐC

NANO3 , natri nitrate , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium Nitrate, KNO3 , Jordan , Hàn Quốc

Potassium Nitrate, KNO3 , Jordan , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NANO BẠC , SILVER NANO , 500PPM , 1000PPM

NANO BẠC , SILVER NANO , 500PPM , 1000PPM

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Natri Florosilicate , sodium florosilicate , NA2SIF6 , Trung Quốc

Natri Florosilicate , sodium florosilicate , NA2SIF6 , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ETHEPHON , 95%

ETHEPHON , 95%

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phân bón Amino Acid  , Amino Acid ,Amino Axit , Axit Amin , 25Kg

Phân bón Amino Acid , Amino Acid ,Amino Axit , Axit Amin , 25Kg

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium Humate, Kali Humat

Potassium Humate, Kali Humat

Model: Potassium Humate, Ka
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ