HÓA CHẤT VI SINH

Cao nấm men , Angel , FM 902

Cao nấm men , Angel , FM 902

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Peptone, Trung Quốc

Peptone, Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MALT EXTRACT , CAO MẠCH NHA , TITAN , ẤN ĐỘ , INDIA

MALT EXTRACT , CAO MẠCH NHA , TITAN , ẤN ĐỘ , INDIA

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetamide , Himedia , Ấn độ

Acetamide , Himedia , Ấn độ

Model: Acetamide
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CAO NẤM MEN , YEAST EXTRACT POWDER , HIMEDIA ,Ấn Độ

CAO NẤM MEN , YEAST EXTRACT POWDER , HIMEDIA ,Ấn Độ

Model: RM668-500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cao nấm men , Yeast extract , Angel , Thùng 10kg

Cao nấm men , Yeast extract , Angel , Thùng 10kg

Model: cao nam men
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cao nấm men , Yeast extract , Angel , Thùng 20kg

Cao nấm men , Yeast extract , Angel , Thùng 20kg

Model: cao nam men 20kg
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NAA , naphthalene acetic acid , Himedia , Ấn Độ

NAA , naphthalene acetic acid , Himedia , Ấn Độ

Model: PCT0809-25G , 100G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thiamine hydrochloride , Vitamin B1 , Himedia , Ấn Độ

Thiamine hydrochloride , Vitamin B1 , Himedia , Ấn Độ

Model: PCT0215-25G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Indole-3-butyric acid , IBA , Plant Culture Tested , Himedia , Ấn Độ , 5g

Indole-3-butyric acid , IBA , Plant Culture Tested , Himedia , Ấn Độ , 5g

Model: PCT0804-5G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Pyridoxine hydrochloride , Vitamin B6 hydrochloride , C8H11NO3. HCl , Himedia , Ấn Độ

Pyridoxine hydrochloride , Vitamin B6 hydrochloride , C8H11NO3. HCl , Himedia , Ấn Độ

Model: PCT0212-10G , 25G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Peptone , Type I, Bacteriological , Himedia , Ấn Độ

Peptone , Type I, Bacteriological , Himedia , Ấn Độ

Model: RM667-500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
L-Tyrosine , C9H11NO3 , Himedia , Ấn Độ

L-Tyrosine , C9H11NO3 , Himedia , Ấn Độ

Model: RM069-25G ; 100G ; 5
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium fluoride , KF , Himedia , Ấn Độ

Potassium fluoride , KF , Himedia , Ấn Độ

Model: GRM1079-500G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Gibberellic acid , GA3 , Himedia , Ấn Độ

Gibberellic acid , GA3 , Himedia , Ấn Độ

Model: PCT0830-1G
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ