HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

N,N-dimethylformamide , C3H7NO , SƠN ĐẦU, JHD CHEMICAL

N,N-dimethylformamide , C3H7NO , SƠN ĐẦU, JHD CHEMICAL

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
La(NO3)3 - 500g - Lanthanum nitrate hexahydrate

La(NO3)3 - 500g - Lanthanum nitrate hexahydrate

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thymolphathalein , C28H30O4 , Trung Quốc ,125-20-2

Thymolphathalein , C28H30O4 , Trung Quốc ,125-20-2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
TOLUIDINE BLUE , TRUNG QUỐC

TOLUIDINE BLUE , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ORCEIN , TRUNG QUỐC

ORCEIN , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nhôm lá , Aluminum sheet , Al , Trung Quốc , cuộn 250g

Nhôm lá , Aluminum sheet , Al , Trung Quốc , cuộn 250g

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Parafin , dầu gia nhiệt , XILONG ,dung môi gia nhiệt

Parafin , dầu gia nhiệt , XILONG ,dung môi gia nhiệt

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CRCL3 , CHROMIUM CHLORIDE , CROM CLORUA , XILONG

CRCL3 , CHROMIUM CHLORIDE , CROM CLORUA , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
K2PTCL6, POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE , Trung Quốc

K2PTCL6, POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SbCl3 , Antimony trichloride , xilong ,10025-91-9

SbCl3 , Antimony trichloride , xilong ,10025-91-9

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PDCL2 , PALLADIUM CHLORIDE , TRUNG QUỐC

PDCL2 , PALLADIUM CHLORIDE , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CU , BỘT ĐỒNG , COPPER POWDER , XILONG

CU , BỘT ĐỒNG , COPPER POWDER , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CUO , ĐỒNG OXIT , COPPER OXIDE , XILONG

CUO , ĐỒNG OXIT , COPPER OXIDE , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CA(H2PO4)2 , CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE , SƠN ĐẦU , JHD CHEMICAL

CA(H2PO4)2 , CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE , SƠN ĐẦU , JHD CHEMICAL

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ