HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Mannitol, C6H14O6, Xilong,

Mannitol, C6H14O6, Xilong,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Diphenylamine , (C6H5)2NH , Xilong

Diphenylamine , (C6H5)2NH , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali axetat , CH3COOK , Potassium acetate , XILONG

Kali axetat , CH3COOK , Potassium acetate , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Al(NO3)3 , Nhôm Nitrate , Aluminum nitrate , XILONG

Al(NO3)3 , Nhôm Nitrate , Aluminum nitrate , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nickel(II)nitrate hexahydrate , Ni(NO3)2 , XILONG

Nickel(II)nitrate hexahydrate , Ni(NO3)2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BẠC NITRATE , AGNO3 ,SILVER NITRATE , Trung Quốc

BẠC NITRATE , AGNO3 ,SILVER NITRATE , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SILVER GRANULES , BẠC HẠT , Ag , Trung Quốc

SILVER GRANULES , BẠC HẠT , Ag , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Triboromomethane , Bromoform , CHBr3,  JHD, Son Dau, Sơn Đầu, 75-25-2

Triboromomethane , Bromoform , CHBr3, JHD, Son Dau, Sơn Đầu, 75-25-2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CoSO4 , Cobalt Sulfate , Xilong

CoSO4 , Cobalt Sulfate , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
POTASSIUM CHLORATE , KCLO3 , Xilong

POTASSIUM CHLORATE , KCLO3 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
La(NO3)3 - 500g - Lanthanum nitrate hexahydrate

La(NO3)3 - 500g - Lanthanum nitrate hexahydrate

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
K2S2O8 , Potassium peroxydisulfate , 7727-21-1 , Xilong

K2S2O8 , Potassium peroxydisulfate , 7727-21-1 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Casein , 9000-71-9 , Xilong

Casein , 9000-71-9 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
7681-11-0 , Potassium Iodide , Kali Iốt , KI , XILONG , Trung Quốc

7681-11-0 , Potassium Iodide , Kali Iốt , KI , XILONG , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ