HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Benzene - XL 500ml - C6H6

Benzene - XL 500ml - C6H6

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ammonium Acetate - XL 500g - NH4CH3COO

Ammonium Acetate - XL 500g - NH4CH3COO

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phenol red XL 25g

Phenol red XL 25g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tert butanol XL 500ML

Tert butanol XL 500ML

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
EDTA Acid - XL 250g

EDTA Acid - XL 250g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
HF - XL 500ml - Hydrofluoric acid 40%

HF - XL 500ml - Hydrofluoric acid 40%

Model:
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
IPA - Xilong 500ml - Iso propyl alcohol

IPA - Xilong 500ml - Iso propyl alcohol

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Alizarin Yellow 25g,TRUNG QUỐC

Alizarin Yellow 25g,TRUNG QUỐC

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Gentian Violet XL 25g

Gentian Violet XL 25g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NaOCl XL 500ml - Sodium hypochlorite, Javen

NaOCl XL 500ml - Sodium hypochlorite, Javen

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NH4Cl - XL 500g - Ammonium Chloride

NH4Cl - XL 500g - Ammonium Chloride

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SiO2 hạt hút ẩm màu xanh XL 500g Silica gel self indicator, Silica gel

SiO2 hạt hút ẩm màu xanh XL 500g Silica gel self indicator, Silica gel

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NH4VO3 - XL (100g/lọ) Ammonium metavanadate

NH4VO3 - XL (100g/lọ) Ammonium metavanadate

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ammonium Oxalate - (NH4)2C2O4 500G XL

Ammonium Oxalate - (NH4)2C2O4 500G XL

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali pyrosulfate Potassium  pyrosulfate K2S2O7 500g XL

Kali pyrosulfate Potassium pyrosulfate K2S2O7 500g XL

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ