HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Magnesium cacbonate (MgCO3)4Mg(OH)2 - XL/SĐ

Magnesium cacbonate (MgCO3)4Mg(OH)2 - XL/SĐ

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM BITARTRATE MONOHYDRATE NaHC4H4O6H2O cas 6131-98-2 500g

SODIUM BITARTRATE MONOHYDRATE NaHC4H4O6H2O cas 6131-98-2 500g

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PAN indicator - XL 5g - 1-(2-Pyridylazo)-2-naphtho

PAN indicator - XL 5g - 1-(2-Pyridylazo)-2-naphtho

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tributyl phosphate Xilong (126-73-8) chai 500ml,trung quốc

Tributyl phosphate Xilong (126-73-8) chai 500ml,trung quốc

Model: 0356611484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nitric acid 65% for analysis   MERCK - ĐỨC

Nitric acid 65% for analysis MERCK - ĐỨC

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Hydranal composite 5    Honeywell - Mỹ  Chai 1L

Hydranal composite 5 Honeywell - Mỹ Chai 1L

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Trichloroethylene CAS 79-01-6 XILONG

Trichloroethylene CAS 79-01-6 XILONG

Model: 035.6611.484
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ