HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

MNO2 , MANGAN OXIT Manganese oxide , Xilong

MNO2 , MANGAN OXIT Manganese oxide , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
C16H8N2Na2O8S2 , Indigo Carmine , Trung Quốc

C16H8N2Na2O8S2 , Indigo Carmine , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thủy ngân sunphat , HgSO4 , Mercury Sulfate , Xilong

Thủy ngân sunphat , HgSO4 , Mercury Sulfate , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Zinc nitrate hexahydrate , Zn(NO3)2 , XILONG

Zinc nitrate hexahydrate , Zn(NO3)2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Oxalic acid dihydrate , C2H2O4 , XILONG

Oxalic acid dihydrate , C2H2O4 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Isopropyl alcohol , IPA , 2-propano l, 67-63-0 , xilong

Isopropyl alcohol , IPA , 2-propano l, 67-63-0 , xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Benzoic acid, Xilong

Benzoic acid, Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phosphorus oxide , P2O5 , Xilong

Phosphorus oxide , P2O5 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Strontium carbonate , SrCO3 , Trung Quốc

Strontium carbonate , SrCO3 , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bột đồng , Copper Powder , Cu , Xilong

Bột đồng , Copper Powder , Cu , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Mercury Chloride , Thủy ngân Clorua , HgCl2 , Trung Quốc  ,

Mercury Chloride , Thủy ngân Clorua , HgCl2 , Trung Quốc ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali dihydrogen phosphate , Potassium dihydrogen phosphate , KH2PO4 , Xilong

Kali dihydrogen phosphate , Potassium dihydrogen phosphate , KH2PO4 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
5-Sulfosalicylic acid dihydrate , Axit sulfonic , C7H6O6S , Xilong

5-Sulfosalicylic acid dihydrate , Axit sulfonic , C7H6O6S , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PICRIC ACID - 2,4,6-TRINITROPHENOL , XILONG

PICRIC ACID - 2,4,6-TRINITROPHENOL , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ