Nguyên liệu Thực phẩm, Dược phẩm, Mỹ phẩm

Vaselin , ĐỨC

Vaselin , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM GLUCONATE ,C6H11O7NA , KANTO , JAPAN

SODIUM GLUCONATE ,C6H11O7NA , KANTO , JAPAN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PVP K30 , Polyvinylpyrrolidone K30 , Nguyên liệu dược phẩm , USP 39

PVP K30 , Polyvinylpyrrolidone K30 , Nguyên liệu dược phẩm , USP 39

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
XANTHAN GUM , PHỤ GIA TẠO GEL ĐẶC , Food Grade

XANTHAN GUM , PHỤ GIA TẠO GEL ĐẶC , Food Grade

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Natri Benzoate , Sodium Benzoate , Trung Quốc

Natri Benzoate , Sodium Benzoate , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM GLUCONATE , NATRI GLUCONATE , CHINA ,Trung Quốc

SODIUM GLUCONATE , NATRI GLUCONATE , CHINA ,Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Succinic acid

Succinic acid

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Succinic acid , Trung Quốc

Succinic acid , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tween 80 , Singapore

Tween 80 , Singapore

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Kali axetat , CH3COOK , Potassium acetate , XILONG

Kali axetat , CH3COOK , Potassium acetate , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sorbitol , Sorbidex

Sorbitol , Sorbidex

Model: Sorbitol
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Polyethylene glycol , PEG 6000 , SINOPOL , JAPAN , bao 25kg

Polyethylene glycol , PEG 6000 , SINOPOL , JAPAN , bao 25kg

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 Glycerol, Glycerine, C3H8O3, Xilong

Glycerol, Glycerine, C3H8O3, Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ