Thiết bị dụng cụ PTN khác

Vaselin , ĐỨC

Vaselin , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Xẻng xúc hóa chất , INOX , Trung Quốc

Xẻng xúc hóa chất , INOX , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bơm hút chân không VE125 Trung Quốc

Bơm hút chân không VE125 Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SÀNG  RÂY , FI 20CM , LỖ 0,4MM , TRUNG QUỐC

SÀNG RÂY , FI 20CM , LỖ 0,4MM , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bếp đun bình cầu , Trung Quốc

Bếp đun bình cầu , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ống ly tâm thủy tinh 15ml , Hirschman , Germany

Ống ly tâm thủy tinh 15ml , Hirschman , Germany

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bồn rửa thí nghiệm , Trung Quốc

Bồn rửa thí nghiệm , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Vòi rửa 3 nhánh , Trung Quốc

Vòi rửa 3 nhánh , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ỐNG CHUẨN AGNO3 0.1N , SILVER NITRATE 0.1N , BẠC NITRATE 0.1N , VIỆT NAM

ỐNG CHUẨN AGNO3 0.1N , SILVER NITRATE 0.1N , BẠC NITRATE 0.1N , VIỆT NAM

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ĐĨA NUÔI CẤY TẾ BÀO 12 GIẾNG , CORNING , MỸ

ĐĨA NUÔI CẤY TẾ BÀO 12 GIẾNG , CORNING , MỸ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ĐĨA NUÔI CẤY TẾ BÀO 96 GIẾNG , CORNING , MỸ

ĐĨA NUÔI CẤY TẾ BÀO 96 GIẾNG , CORNING , MỸ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cối chày đồng

Cối chày đồng

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BÌNH HÚT ẤM , ĐỨC

BÌNH HÚT ẤM , ĐỨC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ