CÔNG TY NGUYÊN PHONG

Buffer Solution pH 4.6 , Samchun , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 4.6 , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Dung dịch chuẩn AgNO3 0.1N  , Silver nitrate solution 0.1N , Samchun

Dung dịch chuẩn AgNO3 0.1N , Silver nitrate solution 0.1N , Samchun

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
ETHANOL , C2H5OH , SAMCHUN , HAN QUOC , 1L

ETHANOL , C2H5OH , SAMCHUN , HAN QUOC , 1L

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
SODIUM CHLORIDE , NaCl , 99,5 % , SAMCHUN ,HÀN QUỐC

SODIUM CHLORIDE , NaCl , 99,5 % , SAMCHUN ,HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
CARBON DISULFIDE , KANTO , JAPAN CS2

CARBON DISULFIDE , KANTO , JAPAN CS2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Bromothymol blue , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Bromothymol blue , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Buffer Solution , pH 9 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Buffer Solution , pH 9 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
2-Butanone , MEK , Methyl ethyl Ketone , Samchun, hàn quốc , korea

2-Butanone , MEK , Methyl ethyl Ketone , Samchun, hàn quốc , korea

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
2-Propanol , Isopropyl alcohol , Isopropanol , IPA ,Samchun , Korea , Hàn Quốc

2-Propanol , Isopropyl alcohol , Isopropanol , IPA ,Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Xylene , Samchun , Han Quoc

Xylene , Samchun , Han Quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484

Tin tức nổi bật