HÓA CHẤT SAMCHUN - HÀN QUỐC

Xylene , Samchun , Han Quoc

Xylene , Samchun , Han Quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2-Propanol , Isopropyl alcohol , Isopropanol , IPA ,Samchun , Korea , Hàn Quốc

2-Propanol , Isopropyl alcohol , Isopropanol , IPA ,Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution , pH 9 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Buffer Solution , pH 9 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2-Butanone , MEK , Methyl ethyl Ketone , Samchun, hàn quốc , korea

2-Butanone , MEK , Methyl ethyl Ketone , Samchun, hàn quốc , korea

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromothymol blue , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Bromothymol blue , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phosphoric acid , H3PO4 , Samchun , 85%  , HÀN QUỐC

Phosphoric acid , H3PO4 , Samchun , 85% , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution pH 4.00 , Samchun , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 4.00 , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nước cất HPLC, H2O, Water, Samchun , Hàn Quốc

Nước cất HPLC, H2O, Water, Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetone , Samchun , Hàn Quốc

Acetone , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution pH 7.00 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 7.00 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
AMMONIA SOLUTION 28% , NH3, SAMCHUN , HÀN QUỐC

AMMONIA SOLUTION 28% , NH3, SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: A0628
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution pH 4.6 , Samchun , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 4.6 , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromophenol blue , Samchun , Hàn Quốc , 25 g

Bromophenol blue , Samchun , Hàn Quốc , 25 g

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ