CÔNG TY NGUYÊN PHONG

DIETHYLAMINE , SCHARLAU

DIETHYLAMINE , SCHARLAU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Peptone, Trung Quốc

Peptone, Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Xẻng xúc hóa chất , INOX , Trung Quốc

Xẻng xúc hóa chất , INOX , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
ETHEPHON  , 2.5% , 40 %

ETHEPHON , 2.5% , 40 %

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Ethylamine , C2H7N , ALADDIN

Ethylamine , C2H7N , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Cadmium nitrate tetrahydrate ,  Tetrahydrat cadmium nitrat , Cadmium nitrat , CdN2O6.4H2O , ALADDIN

Cadmium nitrate tetrahydrate , Tetrahydrat cadmium nitrat , Cadmium nitrat , CdN2O6.4H2O , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Acrylamide , C3H5NO , ALADDIN

Acrylamide , C3H5NO , ALADDIN

Model: A108465
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Phosphorus pentoxide , Photpho pentoxit , P2O5 , Aladdin

Phosphorus pentoxide , Photpho pentoxit , P2O5 , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Sodium chromate tetrahydrate , Na2CrO4.4H2O , Aladdin

Sodium chromate tetrahydrate , Na2CrO4.4H2O , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Lanthanum nitrate hexahydrate , La(NO3)3 , ALADDIN

Lanthanum nitrate hexahydrate , La(NO3)3 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
GLUTATHIONE ( REDUCED ) , C10H17N3O6S , ALADDIN

GLUTATHIONE ( REDUCED ) , C10H17N3O6S , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Axit L-glutamic , L (+) - Axit glutamic ,  C5H9NO4 , ALADDIN ,

Axit L-glutamic , L (+) - Axit glutamic , C5H9NO4 , ALADDIN ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484

Tin tức nổi bật