CÔNG TY NGUYÊN PHONG

Calcium Carbide , CaC2 , Đất đèn , Calcium Carbua

Calcium Carbide , CaC2 , Đất đèn , Calcium Carbua

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
EDTA 0.01N , EDTA disodium salt solution , Samchun  , Hàn Quốc

EDTA 0.01N , EDTA disodium salt solution , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
EDTA 0.02N , EDTA disodium salt solution , Samchun  , Hàn Quốc

EDTA 0.02N , EDTA disodium salt solution , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Tetraethyl orthosilicate , C8H20O4Si , TEOS 98% , Aladdin

Tetraethyl orthosilicate , C8H20O4Si , TEOS 98% , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
EDTA 0.05N , EDTA disodium salt solution , Samchun  , Hàn Quốc

EDTA 0.05N , EDTA disodium salt solution , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
EDTA 0.1N , EDTA disodium salt solution , Samchun , Hàn Quốc

EDTA 0.1N , EDTA disodium salt solution , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Hydrochloric acid 0.1N , HCl 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Hydrochloric acid 0.1N , HCl 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Hydrochloric acid 1N , HCl 1N , Samchun , Hàn Quốc

Hydrochloric acid 1N , HCl 1N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Hydrochloric acid 6N , HCl 6N , Samchun , Hàn Quốc

Hydrochloric acid 6N , HCl 6N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Dung dịch chuẩn HYDRAZINE , Huakeyi , Trung Quốc

Dung dịch chuẩn HYDRAZINE , Huakeyi , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Selenium dioxide, Selen oxit, SeO2

Selenium dioxide, Selen oxit, SeO2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Danh sách hóa chất Mỹ phẩm

Danh sách hóa chất Mỹ phẩm

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484

Tin tức nổi bật