CÔNG TY NGUYÊN PHONG

1,10-Phenanthroline monohydrate , Samchun , Hàn Quốc

1,10-Phenanthroline monohydrate , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Iodine , I2 , 99.0% , Samchun , Hàn Quốc

Iodine , I2 , 99.0% , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Methyl orange solution , C14H14N3NaO3S , Samchun , Hàn Quốc

Methyl orange solution , C14H14N3NaO3S , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Inositol , >98.0%, C6H12O6 , Samchun , Hàn Quốc

Inositol , >98.0%, C6H12O6 , Samchun , Hàn Quốc

Model: I0625
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Dung dịch chuẩn SiO2 , 100 ug/ml , Huakeyi , Trung Quốc

Dung dịch chuẩn SiO2 , 100 ug/ml , Huakeyi , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Dung dịch chuẩn Natri , 230 mg/L , Huakeyi , Trung Quốc

Dung dịch chuẩn Natri , 230 mg/L , Huakeyi , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Dung dịch chuẩn SiO2 , 10 ug/ml , Huakeyi , Trung Quốc

Dung dịch chuẩn SiO2 , 10 ug/ml , Huakeyi , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Dimethylglyoxime , BDH , Anh Quốc

Dimethylglyoxime , BDH , Anh Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Hóa chất Samchun Hàn Quốc có sẵn

Hóa chất Samchun Hàn Quốc có sẵn

Model: Samchun
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
Hàng về - HÓA CHẤT ALADDIN NGUYÊN PHONG rất nhiều và đủ các loại

Hàng về - HÓA CHẤT ALADDIN NGUYÊN PHONG rất nhiều và đủ các loại

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484
THIOGLYCOLIC ACID,TGA ,C2H4O2S , ALADDIN

THIOGLYCOLIC ACID,TGA ,C2H4O2S , ALADDIN

Model: T104998
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
035.66.11.484

Tin tức nổi bật