CÔNG TY HOÁ CHẤT NGUYÊN PHONG

NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Xylene , Samchun , Han Quoc

Xylene , Samchun , Han Quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Phosphoric acid , H3PO4 , Samchun , 85%  , HÀN QUỐC

Phosphoric acid , H3PO4 , Samchun , 85% , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Nước cất HPLC, H2O, Water, Samchun , Hàn Quốc

Nước cất HPLC, H2O, Water, Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Buffer Solution pH 4.00 , Samchun , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 4.00 , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
AMMONIA SOLUTION 28% , NH3, SAMCHUN , HÀN QUỐC

AMMONIA SOLUTION 28% , NH3, SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: A0628
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Buffer Solution pH 7.00 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 7.00 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Cao nấm men , Angel , FM 902

Cao nấm men , Angel , FM 902

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Natri Benzoate , Sodium Benzoate , Trung Quốc

Natri Benzoate , Sodium Benzoate , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Chlorine dạng viên , Trung Quốc , Nhật Bản

Chlorine dạng viên , Trung Quốc , Nhật Bản

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
XANTHAN GUM , PHỤ GIA TẠO GEL ĐẶC , Food Grade

XANTHAN GUM , PHỤ GIA TẠO GEL ĐẶC , Food Grade

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484

Tin tức nổi bật