CÔNG TY HOÁ CHẤT NGUYÊN PHONG

Chloramin B  , Tiệp

Chloramin B , Tiệp

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
L-Cysteine , HSCH2CH(NH2)CO2H , ALADDIN

L-Cysteine , HSCH2CH(NH2)CO2H , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
PVP K30 , Polyvinylpyrrolidone K30 , Nguyên liệu dược phẩm , USP 39

PVP K30 , Polyvinylpyrrolidone K30 , Nguyên liệu dược phẩm , USP 39

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
DIETHYLAMINE , SCHARLAU

DIETHYLAMINE , SCHARLAU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Peptone, Trung Quốc

Peptone, Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Xẻng xúc hóa chất , INOX , Trung Quốc

Xẻng xúc hóa chất , INOX , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
ETHEPHON  , 2.5% , 40 %

ETHEPHON , 2.5% , 40 %

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Ethylamine , C2H7N , ALADDIN

Ethylamine , C2H7N , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Cadmium nitrate tetrahydrate ,  Tetrahydrat cadmium nitrat , Cadmium nitrat , CdN2O6.4H2O , ALADDIN

Cadmium nitrate tetrahydrate , Tetrahydrat cadmium nitrat , Cadmium nitrat , CdN2O6.4H2O , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Acrylamide , C3H5NO , ALADDIN

Acrylamide , C3H5NO , ALADDIN

Model: A108465
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Phosphorus pentoxide , Photpho pentoxit , P2O5 , Aladdin

Phosphorus pentoxide , Photpho pentoxit , P2O5 , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484
Sodium chromate tetrahydrate , Na2CrO4.4H2O , Aladdin

Sodium chromate tetrahydrate , Na2CrO4.4H2O , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
0356.611.484

Tin tức nổi bật