• Magnesium sulphate heptahydrate, muối Epsom , A.R. , MgSO4 .7H2O , Himedia , Ấn Độ
 • Magnesium sulphate heptahydrate, muối Epsom , A.R. , MgSO4 .7H2O , Himedia , Ấn Độ

Magnesium sulphate heptahydrate, muối Epsom , A.R. , MgSO4 .7H2O , Himedia , Ấn Độ

Mã sản phẩm : RM684
Hãng sản xuất: HIMEDIA
Xuất xứ: ẤN ĐỘ

  Hàng có sẵn tại kho
  Lọ 500g

  Sử dụng cho môi trường nuôi cấy mô thực vật, nuôi cấy vi sinh, thử nghiệm hóa học

  Email : Hoachatnguyenphong@gmail.com
Giá bán : Liên hệ ngay
HOTLINE 0856.451.484 - 035.66.11.484
Sản phẩm liên quan