• PAN , chi thi , indicator , 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol , ABCR, Đức
 • PAN , chi thi , indicator , 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol , ABCR, Đức

PAN , chi thi , indicator , 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol , ABCR, Đức

Mã sản phẩm : 0916675909
Hãng sản xuất: ABCR
Xuất xứ: ĐỨC
  Lọ 5g
  CAS: 
  85-85-8
  Hóa chất tinh khiết phòng thí nghiệm

  Email : Hoachatnguyenphong@gmail.com
Giá bán : Liên hệ ngay
HOTLINE 0856.451.484 - 0356.611.484
Sản phẩm liên quan