• KH2PO4 , MONO KALI PHOSPHAT , MKP , MONOPOTASSIUM PHOSPHATE ,POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE
  • KH2PO4 , MONO KALI PHOSPHAT , MKP , MONOPOTASSIUM PHOSPHATE ,POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE

KH2PO4 , MONO KALI PHOSPHAT , MKP , MONOPOTASSIUM PHOSPHATE ,POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE

Mã sản phẩm : 0916675909
Hãng sản xuất:
Xuất xứ: Trung Quốc
    Bao 25kg


    Email : Hoachatnguyenphong@gmail.com
Giá bán : Liên hệ ngay
HOTLINE 0946.319.685 - 035.66.11.484
Sản phẩm liên quan