• Natri Florosilicate , sodium florosilicate , NA2SIF6 , Trung Quốc
  • Natri Florosilicate , sodium florosilicate , NA2SIF6 , Trung Quốc

Natri Florosilicate , sodium florosilicate , NA2SIF6 , Trung Quốc

Mã sản phẩm : 0916675909
Hãng sản xuất:
Xuất xứ: Trung Quốc
    Túi 1kg
    Dùng trong phân bón


    Email : Hoachatnguyenphong@gmail.com
Giá bán : Liên hệ ngay
HOTLINE 0946.319.685 - 035.66.11.484
Sản phẩm liên quan